Irlandia – strona główna

English version

Grodzisko słowiańskie w Słupsku miało kształt zbliżony do koła. Gród posiadał sztuczne umocnienia w postaci wału drewniano-ziemnego. Otoczony był fosą.
Na terenie grodu, w czasie prac archeologicznych znaleziono ceramikę wendyjską, groty strzał, okucia metalowe, osełki, dłuto, haczyki do łowienia ryb oraz kości zwierzęce.
W 1861 roku, w czasie rozbiórki kościoła Św. Piotra znaleziony został kamień zwany stepowym, uważany za słowiański nagrobek. Rysunek na kamieniu jest prawie identyczny z rzeźbą z II w p.n.e. w celtyckim Entremont koło Marsylii.
Na Krzyżu z Moone z IX wieku, w irlandzkim hrabstwie Kildare, poniżej postaci ukrzyżowanego Chrustusa wyrzeźbione są figury dwunastu apostołów, zadziwiająco podobne do posągu ze Słupska.

Na granitowym bloku o wymiarach 125 cm wysokości, 66 cm szerokości i 18 cm grubości wykonany jest rysunek z wyobrażeniem postaci ludzkiej. Figura nie jest we wszystkich konturach wyraźnie widoczna Głowa postaci przedstawionej na płycie ma kształt owalny, ręce z bardzo wyraźnie otwartymi palcami wyciągnięte są wzdłuż ciała, nogi zdają się być zgięte w kolanach, które podciągnięte są do ramion. Płyta ta należy do cennych obiektów sztuki wczesnośredniowiecznej z terenu Pomorza Środkowego i trzeba zaliczyć ją do obiektów związanych z kultem. Lokalizacja kościoła była prawdopodobnie związana z miejscem dawnego pogańskiego kultu. A co na to wszystko mówią kamienie w Brytanii, w krainie Celtów żyjących kiedyś za Kanałem La Manche? Otóż twierdzę, że „Bożek Kamienny” ze Słupska ma duszę Celta z Brytanii, Irlandii.

O kamieniu stepowym i grodziskach,
Opracowali: Maria i Władysław Golińscy

Advertisements