Irlandia – strona główna                                                                                              English version

Irlandczyk Bernard O’Connor ( Connor) urodził się w Kerry w 1666 roku.  Studiował medycynę we Francji. Był przyrodnikiem i fizykiem. W 1693 roku został doktorem. Praktykę lekarską rozpoczął w Paryżu, a niedługo potem, w 1694 roku, odbył podróż do Polski w towarzystwie synów kanclerza Wielopolskiego. Dzięki posłowi weneckiemu, O’Connor został przedstawiony królowi Janowi III Sobieskiemu (1629-1696) i został jego osobistym medykiem. Interesował się ortopedią i reumatologią. Rozpoznał trafnie chorobę wątroby siostry króla. To zyskało mu sławę dobrego lekarza ale i wielu wrogów na królewskim dworze. W Polsce nie było wtedy wielu znanych medyków, więc Bernard O’Connor nie miał możliwosci kształcenia swoich lekarskich umiejętności, zajął się więc opisywaniem naszego kraju i jego historii. Był doskonałym i wnikliwym obserwatorem, a także szybko uczył się czytając literaturę i rozmawiając z nawybitniejszymi przedstawicielami królewskiego dworu i z samym królem, którego bardzo lubil i cenił.  W Polsce przebywał prawie rok i  11 listopada 1694 roku, wyjechał jako do Angli z eskortą córki króla Teresy Kunegundy, jako przyboczny lekarz. Córka króla jechała do Brukseli. O’Connor  stale utrzymywał kontakty z Polską i interesował się zdrowiem ciężko chorego króla. Korespondował z biskupem płockim Andrzejem Chryzostomem Załuskim.  Pracował w Londynie i został zaproszony do wykładania medycyny w Oxfordzie i Cambridge. Było to ogromne wyróżnienie dla tak młodego naukowca.  Swoje doświadczenia i eksperymenty naukowe wykonywał w Bibliotece samego Arcybiskupa Cantenbury. Ze względu na swój talent i wybitne osiagnięcia O’Connor był członkiem wielu Towarzystw naukowych – The Royal Society, The Royal College of Physicians and l’Academie Francaise. W 1698 roku wydał w Londynie dwutomowe dzieło – Historia Polski. Niestety 30 października 1698 roku,  młody,  zaledwie 32-letni irlandzki doktor umiera w Londynie na tajemniczą gorączkę, podobno była to malaria. Bernard O’Connor został pochowany na cmentarzu Saint Giles in the Fields. Jan III Sobieski – zdrowie i choroby

Advertisements