OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Irlandia – strona główna

English version

Celtowie, lud indoeuropejski, który odegrał ogromną rolę polityczną i kulturową w Europie. Mamy wiele dowodów i znalezisk archeologicznych potwierdzających osadnictwo celtyckie w Polsce. Są to pozostałości osad, obiektów architektonicznych, groby szkieletowe i ciałopalne, ceramika, monety, piece, żarna, broń, szczątki świątyń i jedno sanktuarium na Górze Ślęży. Migracje Celtów na ziemie polskie wyraźnie widać na Górnym i Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Kujawach. Pojawili się w VI wieku p.n.e. Był to moment przeobrażeń gospodarczych w Europie. Celtowie osiedlali się w miejscach gdzie były obszary żyznej ziemi, występowały rudy metali oraz – tak jak na ziemiach polskich – korzyści ze szlaku bursztynowego.
Oczywiście to osadnictwo nie zawsze przebiegało w sposób pokojowy, większe jednak były korzyści gospodarcze z osiedlenia się Celtów niż straty z powodu podbojów. Celtowie zamieszkiwali również okolice Biskupina. Dlaczego odeszli? Stosunki celtycko-słowiańskie były korzystne, ale zaczęły się migracje innych kultur i ludów germańskich. Przypuszcza się, że kultura przeworska wyparła Celtów w ziem polskich. Był to też okres osłabienia wpływów kultury celtyckiej w Europie. Część Celtów uległa asymilacji i zachowała celtyckie formy gospodarcze i techniki produkcyjne. (Związek Lugijski na Śląsku i w Zachodniej Małopolsce).
Arystoteles opisuje Celtów jako ponad miarę twardych, okrutnych i wojowniczych ludzi.
W IV wieku p.n.e. plemiona celtyckie zasiedliły Bałkany. W 334 p.n.e. Aleksander Wielki zawarł z Celtami sojusz (przed swoją wyprawą do Persji). Rzymianie próbowali pokonać Celtów na Wyspach Brytyjskich, jednak ani Juliusz Cezar ani Klaudiusz w 54 r p.n.e nigdy nie opanowali całych Wysp Brytyjskich. Aby chronić zdobyte ziemie powstał mur Hadriana.
Ogham_ConCeltowie opanowali technologię obróbki rud żelaza, co spowodowalo ich sukcesy militarne. Od Greków nauczyli się uzywania koła garncaskiego. Zreformowali rolnictwo używając radła i żaren do mielenia zboża. Co ciekawe, narzędzia kowalskie produkowane przez Celtów pozostały w niezmienionej formie do dziś.
Celtowie bili swoje monety i dzięki temu możemy dziś w wykopaliskach stwierdzić zasięg ich migracji. Celtowie mieli pismo ogamiczne, do dziś zachowane na kamieniach w Irlandii i Brytanii.
Kalendarz świąt celtyckich opierał się na cyklu Księżyca, który był dla Celtów najważniejszym ciałem niebieskim. Kult płodności dawał kobietom specjalne miejsce w świecie celtyckim. Kobieta miała władzę nad światem i mężczyzną. Wierzyli w wędrówkę dusz i nieśmiertelność.
Góra Ślęża – 718 m n.p.m. (tłumaczenia – Monte Silencii – Góra Milczenia i słowiańskie – ślęga – mokra pogoda) – święta góra Celtów, Germanów i Słowian. Od X wieku wydobywano tutaj granity i serpentynity.
Ślęża była prawdopodobnie sanktuarium celtyckim, odnaleziono na jej szczycie fragmenty kamienne wały i tajemnicze posągi – Grzyb, Mnich, Panna z rybą, Niedźwiedź.
Celtowie osiągnęli wysoki poziom rozwoju jako lud, a jednak nigdy nie stworzyli własnego państwa. Odrodzenie ich kultury zaczęło się wśród Germanów, Bałtów i Słowian po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W II wieku Celtowie utracili niezależność w Europie, a w V wieku n.e. miało miejsce odrodzenie ich kultury w Irlandii i Szkocji.
Uważa się, że kultura celtycka nie została jeszcze dogłębnie zbadana i poznana.

Advertisements