30hindukusz_potocki_heinric

Od lewej: Maciej Kozłowski, Zygmunt A. Heinrich, Jerzy Potocki, Jacek Poręba i Jean Bourgeois
na Noszaku (fot. Andrzej Mróz)

Irlandia – strona główna

English version

Jerzy Potocki (5 III 1932 Lwów – 4 IX 1966 w Hindukuszu).

Taternik, alpinista, archeolog, działacz i organizator, pracownik naukowy w Zakładzie Archeologii Małopolski Inst. Historii Kultury Materialnej PAN. Był członkiem rady redakcyjnej czasopisma “Z Otchłani Wieków”.

Zajmował się zagadnieniami okresu latenskiego w Polsce i badaniem kultury celtyckiej.

Po jego śmierci ukazała się książka  J. Rozen – Przeworskiej – Spadek po Celtach (1979). Wspinał się od 1953 w Tatrach, Pieninach (ściana Sokolicy). Od 1961 przechodził w Tatrach drogi najtrudniejsze, od 1962 także w zimie (m.in. na Mnichu i Kazalnicy). Wspinał się również w Alpach, był działaczem Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego. Pisał  w Taterniku, Taterniczku, którego był redaktorem.

Posiadał dar zjednywania przyjaciół, jego kultura i takt sprawiał,że Potolo był popularny w kręgach taterników i naukowców. W czasie wyprawy w Hindukusz, w 1966 roku, zdobył Noszak (7492 m), był to ówczesny polski rekord wysokości. W kilka dni później Jerzy Potocki zginął w lawinie śnieżnej na północnych stokach Noszaka.

Czwarta polska wyprawa w Hindukusz, która odbyła się w 1966 roku, była pierwszą, która korzystała z samochodu ciężarowego do przewiezienia bagażu i uczestników. Wyprawę zorganizowało Koło Krakowskie KW, a kierował nią Roman Śledziewski. W zasadniczym składzie znalazło się 15 alpinistów z Polski, dwoje Francuzów – małżeństwo Isabelle i Henri Agresti oraz Belg Jean Bourgeois.

Polsko-belgijska trójka wyruszyła 1 września z obozu III (6900 m) i dotarła do przełęczy między ww. szczytami, jednak na skutek gwałtownego załamania pogody zdecydowano się na wycofanie, nie osiągnąwszy celu. Odwrót rozpoczęli 4 września w zamieci śnieżnej. Po kilku godzinach marszu zostali porwani przez dwie kolejne lawiny: najpierw Bourgeois i Potocki, a następnie Heinrich. Potocki zginął, zaś Bourgeois i Heinrich zostali ranni. Po dwugodzinnym bezskutecznym przeszukiwaniu lawiniska dotarli oni do przełęczy między Noszakiem a Gumbaze Safed. Tu rozbili ocalały namiot, by przeczekać niepogodę. 6 września Bourgeois zdecydował się na samotne zejście stromą lodową ścianą opadającą z przełęczy. Następnego dnia przyniósł do bazy wiadomość o wypadku. 8 września Heinrich podszedł do obozu III, do którego w dwa dni później dotarła pomoc. Jerzy Potocki był pierwszą polską śmiertelną ofiarą w Hindukuszu.

Ze strony – Historia Polskiego Wspinania

Advertisements